Jakie dokumenty będą potrzebne do wyceny?

Nieruchomości lokalowe:

 • nr księgi wieczystej,
 • rzut pomieszczeń lokalu,
 • dokument z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, umowa, przydział);

dla rynku pierwotnego dodatkowo:

 • nr księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
 • wypis z rejestru gruntów dla działek, na których realizowana jest inwestycja,
 • pozwolenie na budowę,
 • przedwstępną umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • nr księgi wieczystej (o ile jest założona księga),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu
 • rzut pomieszczeń lokalu.

Nieruchomość zabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów i ewidencji budynków,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • dokumenty techniczne budynku zawierające ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Lokal użytkowy:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • dokumenty techniczne lokalu zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz rzutem pomieszczeń lokalu,
 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu - umowa najmu.

Grunt:

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
 • mapa geodezyjna (ewidencyjna lub podziałowa),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy.

Rzeczoznawca Majątkowy Elbląg

Copyright © 2020 Sekura Nieruchomości, projekt: GaleoGrupa.pl